Skip to content

Samurai Shifters

Samurai Shifters

Samurai Shifters English subtitles

Ratings: 6.2 | Runtime: 120 minGenre: Comedy / History Year: 2019
Starring: Gaku Hamada / Gen Hoshino / Yutaka Matsushige / Masahiko Nishimura