Skip to content

Mem Sahib

Mem Sahib

Mem Sahib English subtitles

Ratings: 7.2 | Runtime: 113 minGenre: Comedy / Drama / Romance Year: 1956
Starring: Meena Kumari / Shammi Kapoor / Pratima Devi / Gani